Spännande uppdrag

Genom åren har NFB genomfört tusentals bohags- och kontorsflyttar, i Sverige och runt hela jorden.

Största flytten någonsin i Sverige   - Vi skötte flytten när de båda sjukhusen i Luleå och Boden slogs samman till ett – Sunderby Sjukhus.
Dammigaste flytten  

- Med dammsugare på ryggen genomförde vi flytten av 20.000 hyllmeter Svensk historia i form av landsarkivet från Uppsala Slott till ett nytt, atombombsäkert, arkivlager.

Helikopterflytten  

- Vi skötte transporterna av allt material när Telia skulle bygga basstationer för mobiltelefonnätet i Stockholms skärgård.

Mest utmanande flytten  

- Under Sveriges EU-ordförandeskap år 2001, var vi ansvariga för den totala samordningen och flytten av allt material.

Stora departementsflytten  

- När det nya näringsdepartementet skulle beredas plats flyttade vi, på en vecka, arbetsplatser för 1.400 tjänstemän till deras nya lokaler.

Kreativaste flytten   - När SIDA skulle placera personal långt in i Burmas djungler levererade vi bohaget med fallskärm.
Största kontorsflyttordern  

- Genom ramavtal med Svenska staten 1998 och 2003 sköter vi kontorsflyttningar, rikstäckande för 4500 myndighetsadresser.

Största exklusivavtalet för bohagslagring   - 1998 - 2007 sköter vi all magasinering för samtliga utlandsanställda på UD.
Mest omfattande Stockholmsuppdraget   - Genom ramavtal med Kommentus, senast 2006 utför vi bohags- och kontorsflyttningar för Sthlms Stad, Kommunala bolag, Landsting och flera kranskommuner.
Största ensklida flyttvågen   - För Ericsson flyttade vi under ett par månader 2001 80 familjer från Sverige till Dallas, USA
Krångligaste Bohagsflytten  

- till en grotta i ……


Förfrågan/beställning