Statligt ramavtal

Flyttjänster för staten

Nytt statligt ramavtal för NFB

I oktober 2008 tecknade NFB ett exklusivt ramavtal med Svenska Staten via upphandlande myndigheten Skatteverket.

Avtalet avser flyttjänster för staten inom och från Stockholms Län och är exklusivt med NFB  som enda leverantör. Avtalet löper i 2 år med möjlighet till förlängning i 2 år.

Ramavtalsnummer 132 372891-08/21-1

Genom att klicka på "Förfrågan / Beställning" nedan, hittar du särskilda beställnings och förfrågningsunderlag att färdigställas för statliga myndigheters inköpare och avropare. Avtalet i sin helhet återfinns under bl a www.avropa.nu där det återfinns genom sökning på ”flyttjänster” eller ”NFB”.

   

Förfrågan/beställning