NFB i korthet

Vår verksamhet

Vår utgångspunkt är att flytta våra kunder på effektivaste sätt och med minimala störningar. Uppdragen utförs så gott som uteslutande med egen personal. Uppdragen utförs så gott som uteslutande med egen personal. Vi har varit verksamma med flyttningar över hela världen i 30 år. År 2007 sålde vi vår internationella flyttdivision för att till fullo fokusera på inrikes- och verksamhetsflyttningar.

Bohagsflyttningar/Evakueringar

NFB utför bohagsflyttningar vilka vi delar upp i följande tre kategorier: Lokalflyttningar och Sverigeflyttningar samt Evakueringar.

Kontorsflyttningar/Verksamhetsflyttningar

NFB är ledande inom begreppet "kontorsflyttningar" i Sverige och har utvecklat koncept som branschen i övrigt tagit efter. Kontorsflyttningar delas in i interna flyttningar dvs flyttningar inom befintliga byggnader respektive externa flyttningar som avser flytt mellan olika byggnader och mellan olika orter. NFB flyttar också hela företag, sjukhus, laboratorier, museer, datahallar och industrier. Varje sådan flytt är unik och kräver särskild kompetens och resurser.

Magasinering

Som en naturlig del av ovanstående tjänster uppstår ofta magasineringsbehov. Magasinering tillhandahålls för några få dagar till att sträcka sig över många år.

Produktionsresurser

Sammanlagda terminalytor i Stockholm uppgår till c:a 4000 kvm larmade varmlager, bolaget disponerar c:a 20 fordon. Vi sysselsätter c:a 100 anställda och verksamheten bedrivs över hela Sverige med tonvikt på Stockholms Län. I dotterbolaget AB Åhs Express drivs motsvarande verksamhet som i NFB.

Kunderna

NFB:s kunder är i första hand myndigheter, organisationer och företag men även privatpersoner återfinns som uppdragsgivare. Som exempel kan nämnas Svenska staten/samtliga statliga myndigheter i Stockholms län, Nacka, Södertälje och Stockholms kommuner och Stockholms Läns landsting.

NFB arbetar ibland som underleverantör åt Eterne.se.

Medlemskap i branschorganisationer

NFB är medlemmar i Svenskt Näringsliv och Sveriges Åkeriföretag. Vi tillämpar kollektivavtalen med Transport och HTF samt gällande branschstandards och ansvarsbestämmelser.

Finansiell stabilitet

NFB har ett starkt eget kapital samt god soliditet och likviditet, Vi är trippel-A- (AAA) ratade hos D&B och har riskklass 5 hos UC.

Ägande

NFB har ett långsiktigt privat ägande och NFB ägs av samma person som grundade bolaget 1977 och som fortfarande är verksam i bolaget.

Miljö & Kvalitet

NFB arbetar kontinuerligt för att skapa nöjdare kunder, förbättra kvaliteten och minska verksamhetens miljöpåverkan.

  nfb_bil

 


Förfrågan/beställning