Rådgivning & Service

I samband med kontors- och verksamhetsflyttningar uppkommer ofta behov av närliggande tjänster som NFB självklart bistår med. Dessa kan exempelvis bestå i:

Rådgivning & projektplanering

Fr.o.m. att beslut fattats om flytt kan vi avlasta er och underlätta processen som bollplank eller som projektledare beträffande behovsanalys och kravspecifikation, tidsplanering, lokalanskaffning, inköp möbel och inredning, leverantörskontakter, samordning och genomförande av flytten. Kontakta oss när flyttbeslutet är taget!

Montering/demontering av möbler eller fast inredning

Utöver hjälp med inköp och transport av möbler och inventarier erbjuder vi avemaballering, montage av möbler och fast inredning, möblering, gardinuppsättning och vad som i övrigt krävs för en färdig och funktionell arbetsmiljö. Givetvis utförs även demontering av gamla möbler och inventarier vid omflyttningar eller utrangeringar.

PC-installation & Kabelsanering

Vi ser till att datautrustningar hamnar på rätt plats med rätt kringutrustning och kopplas ihop, testas och fungerar i nätverken. För att undvika stökiga intryck ”kabelsanerar” vi arbetsplatserna innebärande att vi monterar CPU-hållare på skrivbord och organiserar alla tänkbara sladdar från datorer, skrivare, belysning och telefoner och samlar ihop dem i rör. Sladdhärvorna försvinner och golven blir rena.

Källsortering och hantering av sopor och avfall

Vid varje flytt uppstår oanade mängder sopor som kan bestå av inaktuella dokument, böcker, skräp eller utrangerade inventarier och datautrustningar. Det här löser vi också, vi samlar ihop, utför källsortering med miljöhänsyn och transporterar bort alla sopor för destruktion och vi utför flyttstädning om ni så önskar.

Möbelförvaring/distribution och lagerbokföring

I organisationer som lever i en föränderlig värld med skiftande behov förekommer ofta behov av tillfällig möbellagring eller permanenta möbelreserver. Vi kan omhänderta lagringen av möbler som tillfälligt ej används, vi lagerbokför inventarierna, transporterar dem till rätt plats och skiftar ut inredningar allt efter behov. Ni undviker onödiga nyinköp och/eller egen lagerhållning.

Vaktmästeritjänster

Se fliken Bemanning

  Undvik stress, ta hjälp av NFB

Förfrågan/beställning