NFB och Vänrun vinner mål i Patent – och Marknadsöverdomstolen

Pressrelease: 2017-12-01

Kommentar med anledning av Patent- och Marknadsöverdomstolens domslut.

NFB och Vänrun vann målet mot Konkurrensverket – inget fel har begåtts

Fyra års kamp mot Konkurrensverket är över. Den 29 november 2017 slog Patent- och Marknadsöverdomstolen slutgiltigt fast att NFB och Värnrun inte har begått några fel.

- Det är en stor lättnad. Vi har hela tiden vetat att vi haft rätt, men det är oerhört skönt att också få det slutgiltigt bekräftat av rättssystemet, säger bolagens grundare Kent Hofmann i en kommentar.

I maj 2016 konstaterade Tingsrätten att NFB och Vänrun inte hade gjort något fel, men Konkurrensverket överklagade domen. Nu ett och ett halvt år senare har Patent- och Marknadsöverdomstolen dragit samma slutsats som Tingsrätten.

Konkurrensverket yrkade att NFB och Vänrum skulle betala sammanlagt över åtta miljoner kronor i böter för påstådda brott mot konkurrenslagen. I stället blev det över åtta miljoner kronor i ersättning från staten för ombudsarvode och eget arbete.

- Konsekvenserna när Konkurrensverket agerar på detta sätt är helt orimliga. Det är en rättsskandal. Men nu är processen över och vi blickar framåt. Vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande och vi har visat att vi även klarar motgångar, säger Kent Hofmann.

 

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta NFBs rättsliga ombud:

Jonas Bergh, Bergh & Co Advokatbyrå
jonas.bergh@berghco.se
+46 (0)722-33 04 01


Förfrågan/beställning