NFB och Vänrun kräver staten på skadestånd

Pressrelease: 2018-02-09

Kommentar med anledning av Patent- och Marknadsöverdomstolens domslut.

NFB och Vänrun kräver staten på skadestånd för Konkurrensverkets agerande

Som en följd av felaktiga anklagelser från Konkurrensverket har NFB och Vänrun förlorat uppdrag och intäkter. Därför kräver företagen staten på skadestånd för Konkurrensverkets agerande.

- Konkurrensverkets agerande är en rättsskandal. Tyvärr kan vi aldrig bli kompenserade fullt ut för de fel som begåtts, men vi vill ändå begära den ersättning som lagen möjliggör, säger NFBs grundare Kent Hofmann i en kommentar.

I ett brev till Justitiekanslern den 7 februari 2018 konstateras att Konkurrensverkets ingripande mot NFB och ICM grundar sig på uppenbart oriktiga rättsliga bedömningar. Därtill har företrädare för verket uttalat sig i media på ett sätt som gett intrycket att NFB och Vänrun varit skyldiga.

- Skadan består dels i att företagen på felaktiga grunder har uteslutits från offentliga upphandlingar, dels att de inte kunnat förlänga tidigare vunna avtal. Men väl så allvarligt är att varumärkena skadats, vilket lett till att de förlorat andra affärer, säger NFBs och Vänruns juridiska ombud, advokaten Jonas Bergh.

Konkurrensverket är en statlig myndighet. Enligt skadeståndslagen ska staten ersätta företag för ekonomisk skada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. I ett första skede begär NFB och Vänrun att det ska fastslås att staten är ersättningsskyldig, och när det är klarlagt ska en oberoende expert räkna ut hur stor skadan är. Rimligen uppgår den till många miljoner kronor.

 

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta NFBs och Vänruns rättsliga ombud:

Jonas Bergh, Berghco Advokatbyrå AB
jonas.bergh@berghco.se
+46 (0)722-33 04


Förfrågan/beställning