Kundrelationer

Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra kunder. När vi lär känna varandra kan vi utvecklas tillsammans.

Om vi förstår dina behov kan vi lägga upp arbetet så att det fungerar effektivt och friktionsfritt.  Identifiera behov
Vi lyssnar på dig och anpassar oss efter ditt företags behov
 
Utveckla
Med hjälp av våra kunder utvecklar vi alltid våra flytttjänster
kundrelationer Anpassa tjänster
Vi har konstruktiva lösningar på dina problem
Förbättra
Genom ett långsiktigt samarbete kan vi förbättra vårt gemensamma arbetssätt
Få accept och fördela ansvar
När vi är överens så utser vi en kundansvarig för projektet
  Uppföljning med kund
Vi möts flera gånger per år och summerar historik och planerar för framtiden
  Leverera
Nu har vi hjälp av våra flyttsystem, ett flexibelt planeringsteam och lojala medarbetare
 

Förfrågan/beställning