Allriskförsäkring

Ansvar och försäkring bohagsflytt

Vårt ansvar följer ”Bohag 2000” (Allmäna bestämmelser för bohagsflyttning faställd mellan branschförbunden och konsumentverket)..

Vi rekommenderar ändå att ni tecknar en separat varuförsäkring inför flytten. Vår försäkring, med en självrisk på 2 000 kronor, kan tecknas mot en premie på 1,5 % av flyttgodsets deklarerade värde. Försäkringen gäller under hela flytten, oavsett vem som är vållande.

Klicka här för att se försäkringsvillkoren

Ansvar och försäkring kontorsflytt

Vårt ansvar följer ”kontor 2003” (Svenska Åkeriförbundets allmänna ”Ansvarsbestämmelser för kontorsflyttningar).

Vi rekommenderar ändå att ni tecknar en separat varuförsäkring inför flytten. Vår försäkring, med en självrisk på 2 000 kronor, kan tecknas mot en premie på 1,5 % av flyttgodsets deklarerade värde. Försäkringen gäller under hela flytten, oavsett vem om är vållande.

Klicka här för att se försäkringsvillkoren

Ansvar och försäkring Magasinering

Vårt ansvar följer NFBs magasinsavtal allmänna bestämmelser

Vi rekommenderar ändå att ni anmäler ny försäkringsadress ”NFB lager” till ert hemförsäkringsbolag alternativt tecknar en separat magasinsförsäkring för magasinerat gods.

Klicka här för att se försäkringsvillkoren

Det är, och skall vara, tryggt att välja NFB som samarbetspartner

  allriskforsakring

Förfrågan/beställning