Kontakt

NFB Transport Systems AB
postadress: Botvid Center, 145 84 Stockholm
besöksadress: Fågelviksvägen 9, Slagsta
tel. 08-578 579 00
fax 08-578 579 01
mail: nfb@nfb.se

E-post till oss på kontoret skickar ni genom att ange:”förnamn.efternamn@nfb.se

Klicka här för att se karta

  kontakt

Förfrågan/beställning