Magasinering

NFB erbjuder magasinering av gods i uppvärmda lokaler försedda med brand- och inbrottslarm och allt bohagsgods förvaras i specialbyggda dammtäta lådor.

Allt gods emballeras var för sig före stuvning i våra lådor och lådorna hålls förslutna tills du vill ha tillgång till godset. Själklart har du alltid möjlighet att ta ut delar av det.

Godset skall försäkras av dig som är godsägare, enklast sker detta genom att du anmäler lagringsadressen till ditt hemförsäkringsbolag eller motsvarande.

Magasineringstjänsten nyttjas såväl av privatpersoner på kort eller lång sikt som av fastighetsbolag i samband med evakueringar och av Kronofogdemyndighet för tillfällig lagring.

Lagertjänster i övrigt omfattar

Möbel/inventarielagring för organisationer med skiftande behov, NFB lagerhåller buffertlager, levererar och monterar inventarierna respektive hämtar till lager utefter förändringar i kundens behov.

Lagerhållning kommersiellt gods erbjuds i form av plocklager och buffertlager och inkluderar plockning, distribution och övriga tjänster enligt kundens önskemål.

NFB kan också erbjuda kompletta arkiveringstjänster, Vi arkiverar så länge du önskar, utför löpande utsortering av material som inte längre behövs, håller arkivet tillgängligt enligt önskemål, kopierar och distribuerar handlingar och vi vårdar ert arkivmaterial utefter dess beskaffenhet.

Magasinering utförs i enlighet med NFBs ”magasinsavtal allmänna bestämmelser”

  magasinering_small

magasinering2_small

 


Förfrågan/beställning