Bemanning

NFB hyr ut personal och tillhandahåller bemanningshjälp i form av enstaka manskap och större team med eller utan arbetsledare, allt beroende av kundens krav och önskemål dvs valfritt med eller utan entreprenadansvar. Vi använder egen anställd personal.

Vaktmästare, hustomtar, servicepersonal

NFB erbjuder och har f n ett 30-tal vaktmästare/hustomtar som kontinuerligt ser till att kunders kontor och arbetsplatser fungerar ur ett serviceperspektiv. Dessa är fast stationerade på kundens arbetsplats på hel- eller deltid och ombesörjer mindre omflyttningar, monteringsarbeten, hantverkstjänster, bud, kopiering, transporter, inventeringar mm utifrån kundens önskemål. Vi ser helt enkelt till att Din personal kan ägna sig åt sin huvudsyssla och att de får den service de behöver.

Lager- och terminalarbetare

NFB är specialiserade på emballering, packning, magasinering, flytt och transport av ömtåligt gods. Vi hanterar dagligen antika möbler och dyrbar konst, känslig datautrustning och gods med affektionsvärden. Vi är också vana att arbeta med stora volymer och att leverera på utsatt tid.

Denna erfarenhet har lett till många uppdrag i vilka vi tillhandahåller personalförstärkning på terminaler, plocklager och omlastningscentraler.  Enkelt och flexibelt för kunden som vill ha jobbet gjort.

Ring NFB när du behöver personalförstärkning på lång eller kort sikt.

  bemanning

Förfrågan/beställning