Arkivflytt & Arkivering

Vi flyttar både hyllsystemet och arkivinnehållet

När vi flyttar arkiv utgår vi ifrån samma systemtänkande som när vi flyttar kontor. Arkivinnehållet packas, hylla för hylla, i våra arkivvagnar eller i märkta kartonger. Dessa lastas och lossas sedan i en bestämd ordning så att materialet slutligen kan packas upp, med bibehållen struktur, i det nya arkivet.

Men vi tar inte bara hand om arkivet, utan också själva hyllsystemet - vi demonterar och transporterar det till den nya adressen där vi återmonterar enligt önskemål.  Du kan välja hur stor del av flytten du behöver hjälp med – packning, transport eller uppackning. Vi kan utföra samtliga tre delar eller bara en eller två av dem.

Prissättningen bygger på ett pris per hyllmeter arkiv. Det är enkelt och självklart, och innebär att du kan få ett fast pris för de tjänster du är intresserad av direkt vid vår första kontakt. För att kunna ge dig ett pris på flyttning av hyllsystemet måste vi besiktiga både den lokalen ni flyttar från och den ni flyttar till.

Konfidentiellt material

Vi har flyttat både patientjournaler och försvarshemligheter. Vi har de rutiner och den utrustning som krävs för att flytten skall ske på ett säkert sätt. Vår personal bär alltid ID-kort synligt, och NFB precis som vår personal förbinder oss att efterleva de sekretessbestämmelser som kunden kräver.

Sortering med system

Vi åtar oss gärna att sortera era arkiv. Önskar ni få arkivet sorterat så utför vi detta t ex utefter krav på tillgänglighet. Arkivmaterial som är av yngre datum lagras i ett lättillgängligt arkiv hos er. Äldre material kan lagras i era förråd eller på ett åtkomligt sätt på något av våra magasin. Ett så kallat slutarkivet som omfattar material som man endast undantagsvis behöver tillgång till, kan lagras väl uppmärkta hos er eller på något av våra slutarkiv. Naturligtvis åtar vi oss också att leverera slutarkiv till destruktion när den dagen kommer.

Arkivtjänster

NFB erbjuder kompletta arkiveringstjänster, Vi arkiverar så länge du önskar, utför löpande utsortering av material som inte längre behövs, håller arkivet tillgängligt enligt önskemål, kopierar och distribuerar handlingar och vi vårdar ert arkivmaterial utefter dess beskaffenhet. Våra lokaler är tempererade och försedda med brand- och inbrottslarm.

Arkivflytt utförs i enlighet med ansvarsbestämmelserna ”Kontor 2003”

  arkiv

Förfrågan/beställning