NFB Transport Systems

Kvalitetsundersökning

Som ett led i vårt kvalitetsarbete genomför vi årligen en enkät där våra kunder har möjlighet att ge sitt omdöme om NFB Transport Systems AB som leverantör av flyttjänster. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla oss inom kvalitetsområdet. För att lyckas med detta är våra kunders åsikter och synpunkter, positiva såväl som negativa av största vikt.

Vi hoppas därför att du hjälper oss att besvara följande frågor genom att kryssa i den ruta som bäst motsvarar din egen uppfattning. Vi uppskattar också förbättringsförslag eller övriga kommentarer.

Tack på förhand!

Betygsätt/kryssa på en skala där 1=lägst betyg och 5=högst betyg:

    1 2 3 4 5 Ej relevant
1. Är du nöjd med kontakten med säljaren/handläggaren?
2. Har du fått tillräcklig information inför och under flyttningen?
3. Är du nöjd med flyttpersonalens kunnighet och bemötande?
4. Har vi hållit överenskomna tider?
5. Genomfördes flyttningen utan att det uppstod skador på godset?
6. Om skador uppstod, är du nöjd med hanteringen av din skadeanmälan?
7. Är din totala bedömning av flyttningen positiv?
8. Utifrån dina erfarenheter av NFB, skulle du rekommendera oss till en vän eller affärskollega?
 
Övriga kommentarer och förslag till förbättringar:

Ange ditt uppdragsnummer (frivilligt):

Dessa uppgifter lämnas av

Namn:     Företag:
E-post:     Telefon:

Skicka kopia på mina svar till (ange en e-postadress):